Hizmetler Yaşlılık Psikiyatrisi ( Geropsikiyatri )

Yaşlılık Psikiyatrisi ( Geropsikiyatri )

Geropsikiyatri; demans, deliryum, parkinson, kaygı bozuklukları, yas, depresyon ve demans tanısı almayan hafif kognitif bozukluk, primer dahili hastalıklara bağlı oluşan uyum sorunları ( kanser, şeker, hipertansiyon,  svo sonrası, bypass sonrası, epilepsi, diabet, koah gibi ) , yaşlılık döneminde yalnızlık duygusu ve yeti yitimine bağlı oluşan negatif düşünce ve duygular üzerine hem tedavi hem de psikoterapi uygulamaları ile uğraşır ve kliniğimizde geropsikiyatrik uygulamalar hem hasta başında hem de online olarakta gerçekleştirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ortalama yaşam süresi arttıkça geropsikiyatri uygulamalarına ihtiyaç artmıştır. 

0533 280 42 89