Hizmetler Psikiyatrik ve Psikolojik Testler

Psikiyatrik ve Psikolojik Testler

Psikometrik testler ve ölçekler psikiyatride tanı koydurucu, tanıyı destekleyici, tedavi takibinde kullanılan verilerdir. Kliniğimizde MMPI, Duygudurum Ölçekleri, Anksiyete Ölçekleri, IQ testi, Nöropsikolojik Bataryalar, Kısa Akıl Muayenesi, SCID 1, SCID 2, TCI, Ankara Gelişim Testi, Porteus Labirent Testi, VISC-AR Testi, WAIS Testi, Turgay Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği, Cümle Tamamlama Testleri gibi ölçekler uygulanmaktadır.

0533 280 42 89