Hizmetler Erişkin Psikiyatrisi

Erişkin Psikiyatrisi

18 yaşını geçmiş erişkin bireylerdeki ruh sağlığı ve hastalıklarının teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgilenir. Kliniğimizde Depresyon, Anksiyete, Panik Bozukluk, OKB, Bipolar Bozukluk, Şizofreni, Paranoid Bozukluk, Sosyal Fobi, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Uyku Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar ( Hastalık Hastalığı ) , Borderline Kişilik Bozukluğu, Çoklu Kişilik Bozukluğu ve Tükenmişlik Sendromu tedavileri hem ayaktan hem de yatarak uygulanmaktadır.

0533 280 42 89